Múrgola

comestible
És un dels bolets més preuats gastronòmicament parlant. Es recomana coure'l a part rebutjant l'aigua de cocció. Se sol assecar, també, ja que augmenta la seva qualitat. No hi ha perill de confusió amb altres espècies de múrgoles, ja que totes són comestib
Descripció:
Altres noms: Morilla, Murga, Múrgola, Rabassola
Té el barret buit, amb concavitats irregulars, en forma com de colònia de cassoletes. El barret està arrodonit i té uns 6-10 cm de diàmetre. Color palla fosca, amb alvèols irregulars. Poca carn i fràgil. Sense massa olor.
Nom en castellà: Colmenilla redonda
Nom en llatí: Morchella rotunda
Hàbitat: A llocs hervosos, tot i que pot aparèixer en llocs molt diversos, generalment, espais oberts i amb llum, o boscos aclarits o cremats i terres remogudes. Primavera.
Etimologia: morchella < Morchel < alemany: múrgola; rotunda < llatí: rodona.

Subscriu-te a bolets.info

Utilitzem Mailchimp com a plataforma s'acceptarà la transferència de dades a aquesta plataforma. Conèixer més a fons la política de privacitat de Mailchimp.

Intuit Mailchimp


Text legal · Inici · Tots els bolets