Reig Bord Groc

Reig Bord Groc
comestible Pel que sembla, no és verinosa, però la seva ingestió no és recomanable per la seva mala olor i gust, així com perquè podria confondre's amb altres amanites que sí que són verinoses.
Altres noms:

Reig Bord

Nom en llatí:

Amanita citrina

Nom en castellà:

Amanita citrina, Amanita limonDescripció:

Barret hemisfèric que tendeix a obrir-se, d’uns 4-10 cm. El seu color varia des del blanc fins al groc-verdós i està recorbert de restes de vel blanquinoses. Les làmines són blanques o groguenques i el peu és cilíndric i estilitzat, de color blanc o grogu

Habitat: Des de la primavera fins a la tardor en boscos de coníferes o de caducifol.lis.

Observacions: Pel que sembla, no és verinosa, però la seva ingestió no és recomanable per la seva mala olor i gust, així com perquè podria confondre's amb altres amanites que sí que són verinoses.

Etimologia: Amanita < Ámanos, nom d'una muntanya entre Cilícia i Síria on sembla que abundaven les amanites; citrina < color del cedre (gris-brunenc)

Facebook
Segueix-nos a facebook