Bolet de Tinta

comestible
És un bolet comestible quan és jove, abans que no s'ennegreixi, i força buscat.
Descripció:
Altres noms: Bolet de Tinta, Pixacà Barbut
El barret és primer paraboloide, després campanulat i finalment extès; és de color blanc amb escames més fosques que es desprenen amb facilitat. El fong adult és negrós. Les làmines són lliures, el seu color varia des de blanc fins a rosa.
Nom en castellà: Barbuda, Matacandil
Nom en llatí: Coprinus comatus
Hàbitat: Surt a la primavera i a la tardor en llocs adobats, vores de camins i camps.
Etimologia: koprós < grec: fems; comatus < llatí: pelut.

Subscriu-te a bolets.info

Utilitzem Mailchimp com a plataforma s'acceptarà la transferència de dades a aquesta plataforma. Conèixer més a fons la política de privacitat de Mailchimp.

Intuit Mailchimp


Text legal · Inici · Tots els bolets