Fetjó

comestible
Solen ser comestibles quan són joves. Es recomana tallar-los en llesques molt fines.
Descripció:
Globular, lleugerament ovoide. El color varia segons l'espècie. Olor i sabor agradables.
Nom en castellà: Criadilla rosada
Nom en llatí: Rhizopogon roseolus
Hàbitat: Terrenys sorrencs, als marges dels camins i de la muntanya. De la primavera fins la tardor.
Etimologia: rhyzopogon < cobert d'arrels.

Subscriu-te a bolets.info

Utilitzem Mailchimp com a plataforma s'acceptarà la transferència de dades a aquesta plataforma. Conèixer més a fons la política de privacitat de Mailchimp.

Intuit Mailchimp


Text legal · Inici · Tots els bolets