Descripció:
Altres noms: Lleterola roja
barret deprimit al centre, de color vermell ataronjat i superfície vellutada. Làmines gruixudes, color crema. Peu del color del barret. Les ferides exuden abundant làtex blanc.
Nom en castellà: Lactario rugoso o arrugado
Nom en llatí: Lactarius rugatus-
Hàbitat: sota planifolis (faig, alzina, surera).

Subscriu-te a bolets.info

Utilitzem Mailchimp com a plataforma s'acceptarà la transferència de dades a aquesta plataforma. Conèixer més a fons la política de privacitat de Mailchimp.

Intuit Mailchimp


Text legal · Inici · Tots els bolets