Descripció:
Altres noms: Pixacà de garsa...
barret campanulat, canaliculat i de color grisós, coberta amb esquames blanquinoses. Làmines blanques a negrosses, deliqüescents. Peu blanc i trencadís.
Nom en castellà: Coprino blanco y negro
Nom en llatí: Coprinus picaceus
Hàbitat: llocs rics en fullaraca de planifolis.

Subscriu-te a bolets.info

Utilitzem Mailchimp com a plataforma s'acceptarà la transferència de dades a aquesta plataforma. Conèixer més a fons la política de privacitat de Mailchimp.

Intuit Mailchimp


Text legal · Inici · Tots els bolets