El bolet

Parts del bolet
Formes principals del capell informació extreta de la Wikipedia

Capell semiesfèric
Semiesfèric

Capell ovoide
Ovoide

Capell ondulat
Ondulat

Capell en forma d'embut
Amb forma d’embut

Capell convex
Convex

Capell cònic obtús
Cònic obtús

Capell cònic agut
Cònic agut

Capell cilíndric
Cilíndric

Capell aplanat deprimit
Aplanat deprimit

Capell acampanat
Acampanat

Capell acampanat cònic
Acampanat cònic

Capell esfèric globular
Esferic globular

Capell umbonat obtús
Umbonat obtús

Capell umbonat agut
Umbonat agut